Fjell menighet

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell

Årsmøte i Fjell menighet

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Etter gudstjenesten kommende søndag - 18. mars er det årsmøte i Fjell menighet. Årsmelding og regnskap legges fram.

Menighetsrådet legger fram regnskap og årsmelding for 2017. Fjell menighet har en stor og variert virksomhet. Nytt av året er at KFUK/KFUM har flyttet inn i kontorfellesskap. Dette tilfører mange gode impulser i den videre utviklingen av arbeidet. Kirkelig Dialogsenter Drammen ble formelt stiftet 12. januar i år, men bygger på arbeid som er gjort med utgangspunkt i Fjell menighet gjennom mange år.

Om dette og mye annet kan du lese i årsmeldingen. For spesielt interesserte kan det også være av interesse å se årsregnskapet. Begge dokumentene er legges ut i kirken noen dager før årsmøtet.

Du kan hente ned dokumentene her: Årsmelding 2017 - Årsregnskap 2017

Møtet blir rett etter gudstjenesten for små og store som starter kl. 11.00. Denne gudstjenesten inneholder en påskevandring der menigheten følger påskefortellingen gjennom stasjoner rundt omkring i kirken. Det er det samme opplegget som flere barnehager deltar på i tiden før påske.

Velkommen!