Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Du er her: Startside

Bli en del av kormiljøet i Bragernes kirke!

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Et nytt korsemester er i gang. Her er oversikt over øvingstidene til korene i Bragernes kirke.

Korbrosjyre1

I Bragernes kirke kan du bli del av et av Norges største kormiljøer. I tillegg til et godt sosialt miljø satser korene på en solid musikalsk opplæring.

 
Å være en del av et større kormiljø er helt unikt. De musikalske opplevelsene er mange, både i og utenfor Bragernes kirke: Byens små og store arenaer, som Drammens teater, Union Scene og Bragernes torg blir benyttet av korene.  
 
I tillegg deltar også korene på årlige turer i inn,- og utland!
 
Korene har knyttet til seg:
 
Akkompagnatør: Anders Eidsten Dahl.
Sangpedagoger: Ingeborg Soot (knyttet til jentekorene).
Marija Pavlovic (knyttet til guttekorene).
 
Sangpedagogene tilbyr privat sangundervisning ved siden av kortilbudet.
 
 
Besøk oss på internett:
www.bragerneskirke.no
 
 
Eller besøk korenes egne Facebook-sider.
 
Minores øver hver onsdag kl. 16:30 – 17:10.
For gutter og jenter i årskullet før skolestart og 1. klasse.
Minores starter opp onsdag 6. september.
 
Guttekorene øver hver onsdag i Bragernes kirke:
 
Aspiranter: 2. og 3. klasse     kl.17:00 – 17:45.
 
Guttekoret: fra 4. klasse         kl.17:30 – 19:00.
 
Bragernes kantori øver hver onsdag kl. 19:00 – 21:30.
 
Jentekorene øver hver torsdag i Bragernes kirke:
 
Aspiranter: 2. - 4. klasse        kl. 17:00 – 18:00.
 
Jentekoret: 5. – 8. klasse                kl. 18:00 – 19:30.
 
Ungdomskoret (jenter):
9. klasse – ca. 20 år                 kl. 19:30 – 21:30.
 
Kontaktperson for Minores og jentekorene:
Dirigent Beate Strømme Fevang: 905 67 055 eller bfevang@drammen.kirken.no
 
Kontaktperson for Bragernes kantori og guttekorene:

Dirigent Jørn Fevang 975 66 762 eller jfevang@drammen.kirken.no

korbosjye 2