Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Du er her: Startside

TRO og LIV

lysglobe
Det er mange måter å tro på og mange måter å uttrykke sin tro. I kirkens rom er det plass for oss alle.

Kirkens tro er utmeislet gjennom århundrene og uttrykkes gjerne i en tredelt form. Kirkens tro kan utformes slik:

  • Troen på en kjærlig Gud som bryr seg om hver og en av oss
  • Troen på Jesus som vår medvandrer, frelser og veiviser
  • Troen på Den Hellige Ånd som hjelper oss skape fellesskap og kjærlighet

Under følger noen lenker til sider om tro og liv. 

Dagens bibelord fra Bibelselskapet 

"Prestens hjørne" i Tangen kirke

"Tro og liv" i Fjell menighet

"Tro og liv" i Åssiden menighet

Nettkirken